mardi 18 novembre 2014

Covers Men’s Folio Singapore November 2014 Feat Zhao Lei By Jin Jiaji

Photographer : Jin Jiaji 
Model : Zhao Lei